Tuner på den smarta roboten, imiterad skärning under vägen

2023-12-25

Kom ihåg att 2017, även om den övergripande explosionen av vetenskap och teknik har inletts, råder det ingen tvekan om att mest uppmärksamhet fortfarande är triumfen för artificiell intelligens. Under den mångfaldiga drivkraften från tekniska genombrott, marknadsuppvärmningen och politiken landade, har kapitalmakt strömmat in i området för artificiell intelligens. De stora vetenskapliga och tekniska företagen i världen har fortsatt att öka sina investeringar och tävlar om att stärka sin övergripande layout. Under gloria av artificiell intelligens 2017, Extremt ljus.
Intelligent robot som ett mästerverk av artificiell intelligens hårdvara, applikationsbaserad robot i detta underavdelningsområde, torrent modig, från utbildning till kommersiell, multi-scene layout, i full gång bakom branschen, vilken typ av affärslogik då?
Smart Robot: Det är inte så mycket att bekämpa artificiell intelligens som att testa mekaniseringsförmågan
Som alla heta branscher måste det finnas blandade och ohämmade förhållanden.
För nystartade företag är det lättare för investerare att investera i AI-robotar än något annat område.
För börsnoterade företag är den nuvarande artificiella intelligensroboten i den första fasen och den andra fasen av integrationen av rena robotkoncept och rent konceptuell hype över hela himlen, en verklighetskänsla för att göra robotar och göra ett löpande band är uppgången av robotar till och med mer eller mindre samma, vilket visar det.
Specifikt är de största problemen med artificiell intelligens robotindustrin: seriös montering, tog den typ av innovation.
Artificiell intelligens robot är huvudsakligen uppdelad i två delar, en del av programvaran, det vill säga AI-system, denna del av interaktionen är främst röst- och bildinteraktion. För företag med många luftuttag har de inte förmågan att självständigt utveckla röstigenkänning. I det här fallet hänvisar de i allmänhet till tekniken hos ett specialiserat röstigenkänningsföretag som IFT.
Till skillnad från smarta högtalare industrin, högtalarteknik är inte höga tekniska krav. Robotindustrin hårdvarunivå krävande. I hårdvarudelen finns det en stor "kort styrelse" bakom uppsvinget av smart robot i Kina när det gäller forskning och utveckling av uppströms avancerade material och tillverkning av kärnkomponenter. Intelligent robottillverkning är extremt komplex, från ett litet lager, skruvtillverkning till avancerade smarta chip, utveckling av artificiell intelligensalgoritm, behöver långsiktig bit för bit-teknik och industriackumulering.
Enligt min åsikt, "Nyckeln till utvecklingen av Kinas smarta robotindustri i framtiden är att fortsätta att driva på utvecklingen av Kinas realekonomi och skapa en mer gynnsam miljö för utvecklingen av tillverkningsindustrin, så som att vårda världens främsta tillverkningsföretag."
Artificiell intelligens robot hårdvara del är inte enkel, såsom finger automation, som människor att ta tag i föremål, detta är extremt svårt tekniskt, artificiell intelligens robot kan inte göra om automatisering av fingerleder, då är det svårt att tillämpa på den specifika scenen , Kan endast betraktas som leksaker från Hi.
På kort tid är det inte lätt för Kina att uppnå detta mål. I slutändan är det fortfarande efterblivet i sin industrialisering. Det finns en allvarlig brist på inhemska hårdvaruingenjörer. I Kina finns ett stort antal mjukvaruingenjörer. När det gäller hårdvaran, USA, Japan, Tyskland och andra avancerade tillverkningsländer Jämfört finns det inte ett litet gap.
Därför, artificiell intelligens, robotik, mjukvara, genom att hämta, betydelsen av konkurrens mellan företag är inte stor, många företag har kommit till ett företags teknik, den sista konkurrensen är robotens intelligenskapacitet.
I full gång intelligent robotindustrin, inte så mycket att bekämpa artificiell intelligens är att testa mekanisering av företag, intelligens-byggnad nivå.
Utbildning robot underströmmar: taket för politiken för att vägleda branschen trenden
För närvarande sett är intelligent robot landning scen främst två branscher, en utbildning marknad, den andra är det kommersiella området, denna del, vi analyserar pedagogiska scenarier för artificiell intelligens robotar.
Enligt uppgifter som släpptes av China Robot Education Alliance 2016 finns det redan cirka 7 600 robotutbildningsinstitutioner i hela landet, en ökning med nästan 15 gånger under de senaste fem åren. I år kommer denna siffra bara att öka stadigt. Med "National Medium and Long-term Education Reform and Development Plan (2010-2020)" som nyheten av ordet som höjdpunkt, började robotutbildning gradvis komma in i grund- och gymnasieskolor, Children's Palace. Samtidigt, "Kina Quality Sports Robot Sport Allmänna regler" var officiellt utlyst, en mängd olika tävlingar på roboten har ett juridiskt godkännande, utvecklingen av branschen i snabbkörning.
Kvalitetsutbildning ropar i många år, så tidigt som författaren med anledning av grundskolan, det vill säga i slutet av 90-talet, främjar länder utbildning av hög kvalitet, och nu med landets övergripande styrka, i många första klassens städer, extra -läroplaner konst klasser, avancerad Av högteknologiska läroböcker har också kommit in i klassrummet, kvalitet utbildning eran full ankomst, ger den artificiella intelligensen robot industrin i utvecklingen av utbildning en god jord.
Artificiell intelligens robot kan slå rot i utbildning, å ena sidan för att möta utbildningens kvalitet, för att utveckla barns förmåga att starta, å andra sidan, roboten för att få fullt utbrott, men också med utbildning helt kopplad, att är resultatet av robottävlingen med examen Utbildning kopplad. Nyligen utfärdade utbildningsministeriet nya föreskrifter för att göra justeringar av inskrivningsvillkoren för självregistrering, vilket lämnar endast två kategorier av ämnesstyrkor och innovationspotentialer. Guldhalten i olika robottävlingar ökade ytterligare.
Som ett resultat började många föräldrar att köra loppet, expertis, pluspoäng och andra nyckelord som rapporterades till robotklasserna, vilket så småningom ledde till att föräldrar till K12 vetenskap och teknik utbildning entusiasm är mycket högre än deltagandet av universitetsstudenter i vetenskap och teknik konkurrens entusiasm. Robotutbildningen är lika kraftfull som alltid.
I Kina är Jimu robot, Makeblock och så vidare de bästa valen för att hålla bannern för programmeringsrobotar.
På scenen för robotutbildning med artificiell intelligens möter intelligenta robotar samma besvärliga situation. För att robotar ska kunna kopplas till examensinriktad utbildning bör den mest sannolika grunden för utvärdering vara programmering. Robotmontering eller robottävling kommer inte att fungera. Om det är mer än programmeringsförmåga, så är dess väsen inte direkt relaterad till roboten, utan återgår också till mjukvarudelen.
Dessutom kan den intelligenta roboten som landar i utbildningsscenen, policyberoende för hög, om den inte är kopplad till inträdesprovet, det är svårt att få en stor förbättring, bara reduceras till namnet på undervisningsleksaker under sken av. På den tiden kan bara vara som meteorgeneral, 烜 Han ögonblick, snart att falla, kommer hela den pedagogiska robotindustrin in i en period av tystnad.
Kommersiella robotar är i full gång: möjligheter och utmaningar på marknaden för företagstjänster
Artificiell intelligensrobot En annan landningsscen är främst en affärsscen. Som ett erkännande av det falska välståndet på 2C-marknaden som är beroende av subventioner, har allt mer kapital under de senaste åren börjat vända sig till 2B-marknaden, som är högre i värde och mindre utvecklad. Affärsmodell från TOB marknaden boom, företagets service scen visade också ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från sasa-systemet till den gigantiska layouten av molnet, riktningen av programvara data, en förtrollande inhemska och utländska, med uppgradering av företagstjänster, mjuk Härdad en artificiell intelligensrobot har gradvis blivit en ny partner på marknaden för företagstjänster.
Artificiell intelligens robot är en heltäckande teknik, en mängd olika affärskontor programvara endast för gräsrotstillämpningar av big data, som en kombination av hård och mjuk robotik, bör bli en högre dimension av företagstjänster, tjänsterobot, staten och relaterade Grupper har också uppmärksammats. Till exempel meddelade China Robotics Industry Alliance, för inte så länge sedan, att de kommer att släppa tre ligastandarder och 17 standarder för robotindustriallianser. Utifrån dessa indikationer är framtiden för servicerobotar extremt imponerande under överskådlig framtid.
Med prisökningarna och förbättringen av levnadskostnaderna har arbetarnas löner också stigit. Särskilt i de första städerna är det ännu mer fruktansvärt att lönerna inte sjunker efter att lönenivån höjts och att arbetskostnaderna bara blir högre och högre. Därför kommer företagen För att minska driftskostnaderna kommer kommersiella tjänsterobotar utan tvekan spela en nyckelroll.
Connaught stora företag tjänstenivå marknaden, tidigare huvudsakligen koncentrerad till mjukvaruområdet, tillkomsten av kommersiella robotar idag, utvidga tjänstenivå marknaden gränser, men samtidigt, kommersiella artificiell intelligens robotar också står inför ingen liten utmaning.
Den första är att priströskeln är för hög. De stigande arbetskostnaderna är ett obestridligt faktum att arbetskostnaderna faktiskt sparas genom att ersätta maskiner med maskiner, men nya kostnader tillkommer - robotkostnader. Vi tar en liten restaurang, till exempel, en andra klassens städer, butiker i månadslönerna är mellan 3 000 yuan till 3 500 yuan, men många kommersiella robotföretag kan i princip anpassa produkten till restaurangen att använda, men priset är minst I 50.000 yuan, medan priset på en grundläggande maskin mer än en anställd personal en årslön, med hänsyn till robotens användning av tid, underlåtenhet att reparera kostnader och andra frågor, har roboten inte minska arbetskostnaderna. Och robotar har avskrivningar, tillsammans med Moores lag, den första introduktionen av robotrestaurangen, kan stå för mindre än billigt, det är bättre att vänta och se attityden.
Den andra begränsar utvecklingen av kommersiella robotar är tröskeln - människa-dator interaktion.
Den mest kritiska tekniken för kommersiella robotar är "smart röst", och robotar är inte smarta i konsumenternas ögon om vi inte kan ge roboten makten att tala.
För närvarande har vi sett en stor variation av kommersiella robotar i banker och kommersiella familjer. När människor faktiskt kommer i kontakt med dessa robotar kommer de att upptäcka att röstfunktionerna hos dessa robotar inte kommer att nå den normala kommunikationsnivån med dig. Speciellt i köpcentra och några mer bullriga offentliga platser kommer robotens röstsystem att göra dig mycket besviken.
Vid testning i laboratoriet uppfyller robotens röstsystem kraven för interaktionen. Noggrannheten för taligenkänning är över 90 %. Men när kunden väl har loggat in är applikationen till de offentliga platserna som att "roama med nybörjaren", vilket gör många robotföretag mycket nödställda.
Denna teknik som kallas fjärrstyrd dynamisk mikrofon array pickup teknik i branschen, är den inhemska robotindustrin på detta område inte mogen.
Bakom den tekniska smärtpunkten ligger styrkan i företagsforskning och utveckling och teknisk innovation.
För närvarande är homogeniteten i utseende och funktion hos kommersiella robotar på marknaden mer allvarlig. Den ena är bristen på kärnteknologier, och produkterna förlitar sig bara på konceptet lapptäcke; den andra är att avvika från marknadsorienteringen, utan att utgå från användarupplevelsen och applikationsscenarion Designplanering.
Kommersiella robotar är mer än bara intelligent hårdvara, de är heltäckande tekniska lösningar. Det behöver mer anpassade frihetsgrader för olika utgiftsscenarier för industrikunder och bär på några av värdena på företagsnivå. För de traditionella politiska och affärsmässiga företagen att lösa praktiska problem, skapa mer värde eller till och med få en revolutionerande användarupplevelse.
På tuyere av intelligenta robotar, till synes glamorösa, det verkligen revet svallande, under beskydd av snittet kommer att vara vart man ska gå, 2018 kan inleda ett stort genombrott, vänta och se.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy